; Ramada Tekirdağ Hotel,Ramada Tekirdağ Galeri

RAMADA TEKİRDAĞ ÇEVRE POLİTİKASI

Ramada Tekirdağ Otel olarak temel ilkemiz çevreye saygıdır.
Doğal kaynakları ve çevreyi korumak ana hedefimizdir.
Atık azaltıcı yöntemler kullanmak,
Oluşan atıkların çevresel etkilerini en aza indirgemek, geri dönüşüm olanaklarını sürekli araştırarak yeniden kullanımını sağlamak,
İlgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve güncelliğini sağlamak,
Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, eğitmek ve çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik etmek,
Toplum içinde çevre bilincinin ve duyarlılığının artması konusunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Enerji kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu konularında iyileştirici çalışmalar yapmak,
Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak ve bu gelişmeleri sürekli gözden geçirmek,
Misafirlerimizin beklentilerine uygun hizmet kalitemizi korurken, aynı zamanda doğal kaynakların korunması amacıyla enerji, su ve malzemelerin sorumlu kullanımını sağlamak,
Misafirlerimizin de konaklamaları süresince sürdürülebilir bir çevre için bizlere destek vermeye teşvik etmek görevimizdir.

Ramada