; Ramada Tekirdağ Hotel,Ramada Tekirdağ Galeri

RAMADA TEKİRDAĞ ÇEVRE POLİTİKASI

     Ailenizle iyi vakit geçirebileceğiniz ve güzel anılar biriktirebileceğiniz bu eşsiz tesis ile size hizmet verirken, doğayı korumayı da göz ardı etmemekteyiz. Çevreyi korumak, en az kendimize olduğu kadar diğer canlılara da saygı göstermek ve yaşam haklarını savunmak adına benimsediğimiz çevre politikasını, güncel yasa ve uygulamalar çerçevesinde ve en önemlisi siz misafirlerimizin desteğiyle, hayata geçirebilmek yegâne amacımızdır.

     Bu amaç, aynı zamanda bizlerin her gün daha iyiye gitmemizi sağlayan ve kalitemizi yansıtan bir araçtır. Bizler dışındaki diğer canlıların yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi için aşağıda belirtmiş olduğumuz hususlar, günümüzün gerekleri ve ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenecek, fakat asla hedeften sapılmayacaktır.

Çevrenin Korunmasına katkı sağlamak amacıyla,

Sürdürülebilir turizme katkıda bulunacağız.
Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı ve kirliliği önleme mücadelesine devam edeceğiz.
Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmekteyiz ve bunun devamlılığını sağlayacağız.
Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indireceğiz.
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirecek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet edeceğiz.
Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indireceğiz.
Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlayacağız.
Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlayacağız.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapacağız.
Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayacağız.
Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskler belirlenecek ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler alacağız.
Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması için çözümler üreteceğiz.
Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların çevre mevzuatı kapsamında bertarafını ve bunun bünyemizde sürekli gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alacağız.
Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermeye devam edeceğiz.
Bahçe bakımında biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik verip, su tasarrufu amacı ile damlama sulama yöntemini uygulamaya devam edeceğiz.
Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar yapacağız.
Şu ana kadar hayata geçirdiğimiz birçok çevre duyarlılığı aktivitesini bundan sonrada sürekli kılmayı bir görevden çok işletme politikamız olarak benimseyeceğiz.
Çevre Yönetim Sistemi kurup o sistem üzerinde sürekli iyileştirme yapacağız.
Personele ve misafirlere yönelik çevre bilincini artırmak için düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunacağız.
Personele yönelik çevre bilinçlendirme panoları ile duyurular yapmaya devam edeceğiz.
Çevreye göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa, sizlerin de sahip çıkacağınızı, bizlere destek olup dünyamızı birlikte güzelleştireceğimizi umuyoruz.

ÇEVRE ANKETİ

Milliyetiniz
Yaşınız
Cinsiyetiniz
Eğitim durumunuz
Alış verişlerimde daima çevreye zarar vermeyen ürünleri/hizmetleri tercih ederim.
Otelimizin çevre uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahibim.
Otel tercihimde, otelin çevreye duyarlı olması seçimimi etkiler.
Otelimizde çalışma şekliyle çevre korunmasına destek olduğunu düşünüyorum.
Tatilim süresince Ramada Tekirdağ'ın çevre uygulamalarına katkıda bulunduğumu düşünüyorum.
Otelimizde gerçekleştirilen çevreye duyarlılık çalışmalarından memnun kaldım
Otelimizde enerji verimliliği, su ve elektrik tasarrufuna ilişkin çalışmalarını etkin olarak uygulandığını düşünüyorum
Otelimizde çevre politikası, çevreye duyarlılık çalışmaları ve alınan önlemler hakkında görüş ve önerileriniz nelerdir ?
Ramada


This property is operated by ERD Hotel Management, Tourism and Investment Inc. under licence agreement with Ramada Woldwice Inc.